จำนวนวันเดินทาง 7 วัน

23-29 ก.ย. / 30 ก.ย.-6 ต.ค. / 16-22 ต.ค. / 19-25 ต.ค. / 4

สายการบิน QR
ราคา 50,500 บาท
จำนวนวันเดินทาง 8 วัน

19-26 ก.ย. / 10-17 ต.ค. / 17-24 ต.ค. / 19-26 ต.ค. 2559

สายการบิน QR
ราคา 54,500 บาท
จำนวนวันเดินทาง 7 วัน

28 ส.ค.- 3ก.ย. / 3-9 ก.ย./ 5-11ต.ค. / 16-22 ต.ค. / 21-27

สายการบิน QR
ราคา 70,500 บาท
จำนวนวันเดินทาง 7 วัน

23-29 ส.ค. ราคาท่านละ 67,500 บาท
17-2

สายการบิน QR
ราคา 67,500 บาท