จำนวนวันเดินทาง 9 วัน

18-26 สิงหาคม
13-21, 20-28 กันยายน
27 กัน

สายการบิน TG
ราคา 125,000 บาท
จำนวนวันเดินทาง 8 วัน

19-26 / 23-30 / 24-31 ธ.ค 57

สายการบิน TG
ราคา 73,900 บาท
จำนวนวันเดินทาง 9 วัน

11 – 19 กันยายน 2557

สายการบิน อิยิปต์
ราคา 77,900 บาท
จำนวนวันเดินทาง 8 วัน

16 - 23 กันยายน 2557

สายการบิน โอมาน
ราคา 59,900 บาท