จำนวนวันเดินทาง 8 วัน

07-14 , 21-28 พฤศจิกายน 2558

สายการบิน QR
ราคา 49,900 บาท
จำนวนวันเดินทาง 8 วัน

21-28 ต.ค. 

สายการบิน TG
ราคา 63,900 บาท
จำนวนวันเดินทาง 8 วัน

20-27 พ.ย.

สายการบิน TG
ราคา 59,900 บาท
จำนวนวันเดินทาง 9 วัน

สิงหาคม 22-30
กันยายน 12-20 / 26 ก.ย.-04 ต.ค.

สายการบิน MS
ราคา 74,900 บาท