จำนวนวันเดินทาง 8 วัน

25 พ.ย.- 2 ธ.ค. 57

สายการบิน WY
ราคา 57,900 บาท
จำนวนวันเดินทาง 8 วัน

7 – 14 ธ.ค. 2557

สายการบิน TG
ราคา 75,900 บาท
จำนวนวันเดินทาง 9 วัน

21-29 พ.ย. / 06-14 ธ.ค.2557

สายการบิน อิยิปต์
ราคา 74,900 บาท
จำนวนวันเดินทาง 9 วัน

22-30 พ.ย. , 29 พ.ย -7 ธ.ค. , 30 พ.ย.-8 ธ.ค. , 2-10 / 6-1

สายการบิน TG
ราคา 85,900 บาท