จำนวนวันเดินทาง 9 วัน

ตุลาคม 21-29 / 22-30

สายการบิน สายการบินไทย
ราคา 65,900 บาท
จำนวนวันเดินทาง 9 วัน

21-29 ต.ค. 2559

สายการบิน สายการบินไทย
ราคา 74,900 บาท
จำนวนวันเดินทาง 8 วัน

ธันวาคม 03-10 / 05-12 / 10-17

สายการบิน สายการบินไทย
ราคา 76,900 บาท
จำนวนวันเดินทาง 7 วัน

17-23 พ.ย. / 24-30 พ.ย. ขึ้น 2 ภูเขาดังแห่งสวิส<

สายการบิน QR
ราคา 64,500 บาท