จำนวนวันเดินทาง 8 วัน
30 ต.ค.- 6 พ.ย. / 4 - 11 ธ.ค. / 24 - 31 ธ.ค.57
สายการบิน CZ
ราคา 67,800 บาท
จำนวนวันเดินทาง 9 วัน

10-18 ต.ค. / 16-24 ต.ค. / 07-15 พ.ย. / 21-29 พ.ย. / 05-13

สายการบิน อิยิปต์
ราคา 74,900 บาท
จำนวนวันเดินทาง 8 วัน

18 - 25 ต.ค.57

สายการบิน Oman
ราคา 57,900 บาท
จำนวนวันเดินทาง 8 วัน

เดินทางวันที่ 21 – 28 ตุลาคม 57 

สายการบิน โอมาน
ราคา 57,900 บาท