จำนวนวันเดินทาง 9 วัน

18-26 สิงหาคม
13-21, 20-28 กันยายน
27 กัน

สายการบิน TG
ราคา 125,000 บาท
จำนวนวันเดินทาง 8 วัน

19-26 / 23-30 / 24-31 ธ.ค 57

สายการบิน TG
ราคา 73,900 บาท
จำนวนวันเดินทาง 9 วัน

08-16 / 22-30 ส.ค.
12-20 ก.ย / 26 ก.ย.-04 ต.ค.

สายการบิน อิยิปต์
ราคา 79,900 บาท
จำนวนวันเดินทาง 8 วัน

21 – 28 ตุลาคม 2557

สายการบิน Oman
ราคา 60,900 บาท