จำนวนวันเดินทาง 9 วัน

2-10 พ.ค.2557

สายการบิน อิยิปต์
ราคา 81,900 บาท
จำนวนวันเดินทาง 8 วัน

11-18 พ.ค.2557
 

สายการบิน EK
ราคา 83,900 บาท
จำนวนวันเดินทาง 9 วัน

10-18 พ.ค.2557
 

สายการบิน EK
ราคา 79,900 บาท