จำนวนวันเดินทาง 8 วัน
25 ก.ค.- 1 ส.ค. / 7 -14 ส.ค.58
สายการบิน WY
ราคา 57,900 บาท
จำนวนวันเดินทาง 8 วัน
10-17 ต.ค. / 17-24 ต.ค. / 19-26 ต.ค. 58
สายการบิน TG
ราคา 76,900 บาท
จำนวนวันเดินทาง 8 วัน
16-23 ต.ค. / 21-28 ต.ค. / 20-27 พ.ย. / 29 พ.ย.-6 ธค.58
สายการบิน TG
ราคา 63,900 บาท
จำนวนวันเดินทาง 8 วัน

04-11 ก.ย. 
20-27 พ.ย.

สายการบิน TG
ราคา 59,900 บาท