จำนวนวันเดินทาง 9 วัน

25 ธ.ค.- 02 ม.ค. 58

สายการบิน MS
ราคา 82,900 บาท
จำนวนวันเดินทาง 8 วัน

25 พ.ย.- 2 ธ.ค. 57

สายการบิน WY
ราคา 57,900 บาท
จำนวนวันเดินทาง 8 วัน

7 – 14 ธ.ค. 2557

สายการบิน TG
ราคา 75,900 บาท
จำนวนวันเดินทาง 9 วัน

06-14 ธ.ค.2557

สายการบิน อิยิปต์
ราคา 74,900 บาท