จำนวนวันเดินทาง 8 วัน
30 พ.ค.-6 มิ.ย. / 20-27 มิ.ย. / 4-11 ก.ค. / 25 ก.ค.- 1 ส.ค.
สายการบิน Oman
ราคา 79,900 บาท
จำนวนวันเดินทาง 8 วัน

31 พ.ค.-7 มิ.ย. / 21-28 มิ.ย. / 5-12 ก.ค. / 8-15 ก.ค. / 2

สายการบิน Oman
ราคา 59,900 บาท
จำนวนวันเดินทาง 8 วัน

27 พ.ค.-3 มิ.ย. / 14-21 มิ.ย. / 28 มิ.ย.-5 ก.ค. / 8-15 ก.

สายการบิน Oman
ราคา 64,900 บาท
จำนวนวันเดินทาง 9 วัน

30 พ.ค.- 7 มิ.ย. / 13-21 มิ.ย. / 27 มิ.ย.-5 ก.ค. / 4-12 ก

สายการบิน MS
ราคา 82,900 บาท