Switzerland


                       

                     GRAND SWITZERLAND 

                                         ชมความงดงามของ 3 ภูเขาสวยแห่งสวิส

                                กลาเซียร์ 3000, กอนเนอแกร์ต ชมยอดเขาแมตเธอร์ฮอร์น, จุงฟราวน์ 

                                    ซูริค-ซไตน์ แอม ไรน์-น้ำตกไรน์-เบิร์น-โกล ดู ปิยง-ลูเซิร์น

                                    เวเว่ย์-มงเทรอซ์-อินเทอร์ลาเก้น-เซอร์แมท-โลซานน์-เจนีวา

                             พิเศษ !!  นั่งกระเช้ายักษ์สู่ กราเซีย 3000

                               นั่งรถไฟชมความงามของเทือกเขาแอลป์ ยอดเขาแมตเธอร์ฮอร์น

                                        พิเศษ!! รับประทานอาหารกลางวัน ชมวิวสุดอลังการ บนยอดเขากลาเซีย 3000 และ จุงฟราวน์   

                           พิเศษ !! ลิ้มลองเมนูฟองดูว์ สวิตของแท้

                            พิเศษ!! เดือนธันวาคม ท่านจะได้ชมตลาดคริสมาสต์ ที่มีสินค้าท้องถิ่น 

                                 ให้ท่านเลือกซื้อให้ท่านอิ่มเอม บรรยากาศสุดแสนโรแมนติก

                              เดินทาง 4-11 ธันวาคม 2562


                              ราคา 59,500-.